Administratívno-skladová budova Prešov

Investor:
Popis:
Stupeň: architektonická štúdia
Funkcia:
Projekt:
Realizácia:

Administratívno-skladová budova Prešov

FOTOGALÉRIA

Vizu1.jpg
Vizu2.jpg
Vizu3.jpg
Vizu4.jpg