PROJEKTY 2007

Dom s opatrovateľskou službou - Sigord

Investor:
Popis: Cieľom štúdie je využitie existujúcich priestorov hotela Sigord na vytvorenie Domova s opatrovateľskou službou pre seniorov.
Stupeň: architektonická štúdia
Funkcia: GP
Projekt: projekt v príprave
Realizácia:

Dom s opatrovateľskou službou - Sigord

FOTOGALÉRIA

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg