PROJEKTY 2007

Polyfunkčný objekt, Pajštúnska ulica, Bratislava

Investor: GENERÁL.INVESTOR REALCORP DEVELOPMENT s.r.o., BRATISLAVA
Popis: spolupráca s bratislavským architektonickým ateliérom CAKOV-MAKARA (GP), vykonávanie projektových prác na realizačnej dokumentácii - časť "ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE" (POZN.VIZUALIZÁCIA JE INFORMATÍVNA, NIE JE VLASTNÍCTVOM FIRMY AIS-PO)
Stupeň: DRP
Funkcia: dodávateľ projektových prác - POZEMNÉ STAVBY
Projekt: 2007
Realizácia: realizácia v príprave

Polyfunkčný objekt, Pajštúnska ulica, Bratislava

FOTOGALÉRIA

final_svetle_001.jpg
final_svetle_003.jpg
final_svetle_004.jpg