PROJEKTY 2008

Rezidencia Nábrežie

Investor:
Popis: Urbanisticko-architektonická štúdia pre vytvorenie ubytovacieho komplexu s nadzemnými ubytovacími blokmi a spoločnými suterénnymi priestormi s napojením na dopravnú infraštruktúru mesta Prešov
Stupeň: urbanisticko-architektonická štúdia
Funkcia: GP
Projekt: spolupráca: Ing.arch.Pitka, Akad.arch.Gregor
Realizácia:

Rezidencia Nábrežie

FOTOGALÉRIA

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg