PONÚKAME

 • Komplexné architektonické a inžinierske služby vrátane projektovania – pozemné stavby, inžinierske stavby, statika stavieb.
 • Architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
 • Činnosť autorského, stavebného dozoru a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
 • Vypracovanie odborných posudkov a stanovísk vzťahujúcich sa na prípravu a realizáciu stavieb
 • Pomoc pri spracovaní zámerov výstavby podľa požiadaviek investora
 • Ekonomické hodnotenia pripravovaných stavieb
 • Konzultačnú a poradenskú činnosť
 • Rozbory efektívnosti
 • Zhotoviteľskú dokumentáciu pre výrobnú prípravu stavieb
 • Modelárske práce
 • Vypracovanie energetického certifikátu budov
 • Vypracovanie stavebných zámerov verejnej práce
 • Vypracovanie plánu užívania verejnej práce
 • Vypracovanie záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončenej verejnej práce
 • Dokumentácie na odstránenie stavieb

FOTOGALÉRIA

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
14.jpg
13.jpg